Wiara

A jeśli to twoje ostatnie święta?

28 listopada 2016 • By

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że zaczął się adwent — czas, w którym Kościół przygotowuje się na przyjście swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Oczywiście wydarzeniem, które wydaje nam się najbardziej wymierne w tym kontekście jest Boże Narodzenie. Jednak adwent przygotowuje nas nie tylko do Tajemnicy Wcielenia, ale również spotkania Boga twarzą w twarz. A to oznacza śmierć. Co jeśli ten adwent jest ostatnią chwilą, aby się na nią przygotować?

Wiara

Nie jestem święty

13 października 2016 • By

To był początek XX wieku. W wiejskiej parafii na włoskiej prowincji służył proboszcz, który pełnił również posługę egzorcysty. Miał wiernego kompana – prostego, ale pobożnego kościelnego, który nie opuszczał go na krok. Chciał towarzyszyć księdzu nawet podczas egzorcyzmów, na co nie otrzymywał zgody. W końcu jednak udało mu się przekonać proboszcza. Po modlitwie, spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej udali się na sprawowanie obrzędu wypędzania złego ducha. Przed samym rozpoczęciem proboszcz pouczył jeszcze raz kościelnego, aby robił i mówił to samo co on. Egzorcyzm się rozpoczął.